Google vypublikoval pred pár dňami do Adwords celkom zaujímavú novinku – návrhy na zlepšenie skóre stavu účtu pre vyhľadávaciu sieť. Znie to celkom zaujímavo a určite je to aj prospešné. No prečo je to v mnohých aspektoch aj zavádzajúce si povieme v nasledujúcom článku.

Google v popise tohto rozšírenia príležitostí popisuje funkcionalitu nasledovne:

“Skóre stavu účtu pre Vyhľadávaciu sieť informuje, ako dobre sú nakonfigurované vaše kampane vo Vyhľadávacej sieti. Zobrazuje sa so skupinou odporúčaní na zvýšenie skóre a na zlepšenie výkonnosti kampaní.”

Jedná sa teda o odporúčania, ktoré by mali priniesť majiteľovi reklamného účtu lepšie výsledky, tak to aspoň popisuje Google.

Túto novú funkciu nájdete v záložke Príležitosti, a je umiestnená úplne v dolnej časti, ako nová funkcia. Vyzerať by to malo nasledovne:

Adwords novinka: Návrhy na zlepšenie skóre stavu účtu pre Vyhľadávaciu sieť

Tento modul nás informuje, že kvalita vybraného účtu je na úrovni 90% v zelenej úrovni, čo logicky znamená, že v účte sú nedostatky na úrovni 10%-bodov, resp. že je o daný počet percentuálnych bodov možné zvýšiť kvalitu účtu. Toto môže byť ale zavádzajúce a najmä menej skúsení používatelia môžu byť naklonení k tomu, aby akceptovali všetky návrhy smerujúce k dosiahnutiu 100% skóre. No to nemusí byť prospešné.


Skóre kvality vs Skóre kvality

V prvom rade asi treba povedať, že Google týmto do Adwords zaviedlo novú metriku, ktorú si možno mnohí budú mýliť so skóre kvality, ktoré doteraz poznali z prehľadov v jednotlivých kampaní. Tu treba jednoznačne povedať, že skóre kvality uvádzané v tomto novom module v sekcii príležitostí nie je to isté, ako skóre kvality uvádzané v prehľade kampaní v reklamnom účte.

Napriek tomu, že faktory hodnotiace jedno či druhé skóre kvality celkom úzko spolu súvisia, v mnohých aspektoch sú si ale dosť odlišné. Pokiaľ sa skóre kvality na úrovni prehľadu kampaní zamierava skôr na relevanciu jednotlivých častí kampane, skóre kvality na úrovni príležitostí je skôr z hladiska kvantity a využitia všetkých možností reklamného účtu. A to môže byť dosť mätúce.


100% skóre nemusí byť výhra

Skúsme si teda pozrieť reálne odporúčania v rámci jedného reklamného účtu, ktoré Google uviedol. Za týmto účelom som po kliknutí na “Ako začať” vybral z prehľadu jednotlivých kampaní kampaň s najnižším skóre, aby som videl, aké odporúčania Google uvádza, ktoré mi môžu v tomto účte priniesť vyššie skóre a teda lepšiu výkonnosť.

image01

V hornej časti obrazovky vidíme názov kampane a vedľa nej na pravej strane celkové skóre, ktoré kampaň dosiahla v hodnotení kvality Googlom. Pod tým všetky uvedené odporúčania na zlepšenie danej kvality účtu aj s percentami, ktoré je možné získať po vyriešení týchto nedostatkov. Ďalej (čo na obrazovke už nevidno) sa nachádzajú už vyriešené aspekty kampane, ktoré tvoria dané skóre kvality a teda nič na nich netreba meniť..